De impact van een bevallingstrauma op je relatie

Geschreven door Anke Velstra
28 april 2021

De impact van een bevallingstrauma op je relatie. De geboorte van jullie kind zou een van de mooiste dagen uit jullie leven moeten zijn. De bezegeling van de liefde die jullie voor elkaar voelen. Voor vrouwen die een traumatische bevalling meemaken, voelt deze dag eerder als een nachtmerrie en je kunt je voorstellen dat zo’n ervaring een negatieve impact heeft op je relatie.

Veel van de vrouwen die ik begeleid bij het verwerken van hun traumatische bevalling geven aan dat hun relatie onder druk staat en bij een klein deel van hen is hun relatie zelfs op de klippen gelopen.

Zoals Elly Taylor, auteur van het boek ‘Becoming us’ over de voobereiding op het ouderschap zo mooi zegt: “At a time when couples are forming their family, the way that the family was formed actually breaks the family up.” 

Onderzoek naar de impact van een bevallingstrauma op relaties

Helaas is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de impact van een bevallingstrauma op relaties. Uit onderzoek van Delicate, Ayers, Easter en McMullen (2018) blijkt dat een bevallingstrauma dat daar wel degelijk sprake van is. Zij onderscheiden daarin 5 verschillende thema’s die van invloed zijn op een relatie:

Negatieve emoties

Wanneer de eerste shock na een traumatische bevalling wat zakt, zie je vaak dat er heel veel boosheid omhoog komt. Maar doordat deze boosheid op dat moment niet direct geuit kan worden naar de gynaecoloog, verloskundige, verpleegkundige en/of kraamverzorgster, die medeverantwoordelijk zijn voor het ontstaan van het trauma, wordt deze boosheid gericht op zichzelf, de partner en de wereld. De partner krijgt vaak de volle laag.

Daarnaast staat je zenuwstelsel na het meemaken van een heftige gebeurtenis vaak nog in de stress stand, waardoor je lontje een stuk korter is dan normaal. Er hoeft maar ‘dit’ te gebeuren en er volgt direct een heftige uitbarsting.

Een gebrek aan begrip en steun

Partners zich niet altijd bewust zijn van het feit dat de vrouw zich getraumatiseerd voelt door de bevalling. Er hoeven namelijk niet altijd heftige dingen te gebeuren tijdens een bevalling om je getraumatiseerd te voelen.

Zelfs wanneer je op papier een goede bevalling had en moeder kind en het goed maken,  kan je nog steeds getraumatiseerd zijn. Het zit dan vooral in hoe je bent behandeld tijdens de bevalling en hoe je je hebt gevoeld.

Goedbedoelde opmerkingen van anderen in de trant van “Alles is toch uiteindelijk goed gekomen? Het is nu tijd om te genieten!” maken dit gevoel alleen maar erger. Er is geen erkenning voor de angst, afschuw, paniek en controleverlies die je hebt ervaren tijdens de bevalling en dat maakt de boosheid alleen maar erger.

Verlies van intimiteit en vermindering van seksuele activiteit

Bij sommige vrouwen roept seks flashbacks van de bevalling op. En dat gaat gepaard met veel heftige gevoelens en emoties, waardoor je seks ervaart als iets heftigs, in plaats van plezierigs.

Ook zijn sommige vrouwen door de traumatische bevalling zo bang geworden voor bevallen, dat ze koste wat het kost een nieuwe zwangerschap willen voorkomen en daar ben je alleen voor 100% zeker van als je seks vermijdt.

Druk op de relatie

Soms is de druk door het bevallingstrauma op de relatie zo hoog, dat de relatie er (bijna) onder bezwijkt. De druk wordt veroorzaakt door veeleisende relaties, het verliezen van de verbinding met de partner, groeiende frustratie tussen beide partners en elkaar als partners slecht behandelen.

 

Gelukkig zie je ook juist het tegenovergestelde gebeuren

Een bevallingstrauma kan ook een positief effect hebben op je relatie, wanneer je elkaar niet verliest, maar juist samenwerkt aan het herstel. In plaats van dat je elkaar verliest, groei je steeds verder naar elkaar toe. Er ontstaat dan een diepe verbinding op zielsniveau. 

Op basis van de huidige wetenschappelijke onderzoeken is het nog niet mogelijk om vast te stellen waarom sommige relaties sterker worden en andere relaties zwaar onder druk komen te staan als gevolg van een bevallingstrauma.

 

Staat jouw relatie onder druk sinds jouw traumatische bevalling?

Ga aan de slag met het verwerken van je bevallingstrauma. Al na 3 sessies merk je een grote verlichting in de klachten en symptomen die je dagelijks ervaart en daarmee zal de druk op jouw relatie ook per direct verminderen. Je kunt weer lachen, lol hebben met elkaar en samen genieten van jullie gezin.

Anke Velstra

Geschreven door: Anke Velstra

Ik ben Anke Velstra, gediplomeerd en ervaren counsellor, bevallingstrauma therapeut & doula gespecialiseerd in bevalangst en bevallingstrauma.

Gerelateerde Posts